Jak napisać wniosek rozwodowy?

Jesteś w trudnej sytuacji, która zmusiła Cię do zastanawiania się jak napisac pozew rozwodowy? Przychodzimy z pomocą i w tym artykule przedstawimy Ci w kilku prostych krokach jak napisać wniosek rozwodowy, aby był kompletny i zawierał wszystkie niezbędne dokumenty do rozwodu oraz był gotowy do złożenia w właściwym miejscu zamieszkania współmałżonków Sądzie Okręgowym. Oczywiście mimo, że pismo rozwodowe można przygotować samemu, przy składaniu każdego pozwu wskazane jest skorzystanie z usług profesjonalisty, czyli prawnika z odpowiedniej Kancelarii Adwokackiej.

Dlaczego tak ważne jest napisanie odpowiedniego pisma rozwodowego?

Sposób, w jaki napiszesz wniosek rozwodowy i jakie informacje w nim zajmiesz są podstawą do orzeczenia decyzji przez sędziego, dlatego powinniśmy dołożyć wszelkich starań aby nasze pismo rozwodowe było jednoznacznym dowodem rozkładu pożycia małżeńskiego. Trwały rozkład małżeństwa jest koniecznym warunkiem do uzyskania decyzji o rozwodzie i oznacza, że pomiędzy współmałżonkami doszło do utraty uczuć oraz, że małżonkowie nie dzielą gospodarstwa domowego i nie śpią w jednej sypialni. To w naszym interesie leży dostarczenie wszelkich możliwych dowodów wskazujących na konieczność rozwodu, szczególnie jeśli składamy pozew o rozwód z orzeczeniem o winę pozwanego.

Wzór na pismo rozwodowe – co powinno się w nim znaleźć

Pozew rozwodowy może napisać prawnik reprezentujący stronę pozywającą, zwaną powodem, lub sama osoba składająca takowy wniosek. Najlepiej aby został on napisany w formie elektronicznej oraz wydrukowany, ale dopuszcza się złożenie własnoręcznie napisanego pozwu, o ile jest on czytelny i zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Pismo rozwodowe zaczynamy od zawarcia daty złożenia pozwu oraz od dokładnego adresu sądu okręgowego, do którego składany jest wniosek. Należy także na wstępie zawrzeć dane osobowe osoby ubiegającej się o rozwód (powód) oraz osoby pozwanej. Nie może tutaj zabraknąć:

  • Imienia i nazwiska osoby,
  • Adresu zamieszkania,
  • Numeru PESEL.

Następnie powinniśmy określić rodzaj składanego pisma rozwodowego – czy ubiegamy się o rozwód bez orzekania o winie, czy obarczamy osobę pozywaną winą o rozpadu małżeństwa.

Ważne jest, aby nie zapomnieć o wskazaniu żądań i warunków korzystania ze wspólnej nieruchomości oraz co jeszcze ważniejsze kwestie opieki rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, wysokość alimentów na ich utrzymanie oraz kwestę kontaktów z drugim rodzicem.

Głównym warunkiem orzeczenia rozwodu jest wykazanie rozpadu małżeństwa, czyli w prostym ujęciu braku jakichkolwiek łączących małżonków uczuć. Dlatego właśnie w piśmie rozwodowym powinniśmy zawrzeć powody, z jakich nastąpił rozpad małżeństwa oraz potwierdzające ten fakt dowody. W przypadku ubiegania się o rozwód z orzeczeniem winy, musimy tą winę jednoznacznie udowodnić – na przykład wzywając na sprawę świadków czy umieszczając w załączniku fakty wskazujące na winę, takie jak wydruk prowadzonych przez pozwanego rozmów esemesowych.

Dokument musi zostać czytelnie podpisany przez osobę składającą.

Jakie załączniki powinny znaleźć się w piśmie rozwodowym?

Przede wszystkim niezbędne dokumenty do rozwodu, jakie należy umieścić w pozwie to akt małżeństwa oraz akty urodzenia wspólnych dzieci, o ile takie małżeństwo posiada. Najlepiej jest zamieścić ich oryginały, a kopie zatrzymać dla siebie. Jeśli ubiegamy się o alimenty musimy koniecznie dołączyć wydruk rachunków zawierających koszty utrzymania.

Nie można także zapomnieć o dołączeniu potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej za rozwód, która wynosi obecnie 600 złotych.

W jakiej sytuacji sąd może nie udzielić rozwodu?

Sąd ma prawo odmówić wydania rozwodu, gdy stwierdza, że jego udzielenie byłoby równoznaczne ze złamaniem zasad współżycia społecznego, lub gdy widocznie ucierpiało by na tym dobro dzieci.

Nie ma jednoznacznej rady jak napisać pozew, aby sąd rozpatrzył go na naszą korzyść. Jednak zawarcie wszystkich powyższych elementów oraz dostarczenie jednoznacznych dowodów, że nasze małżeństwo się rozpadło z pewnością oszczędzi osobie będącej powodem wielu nerwów i skróci czas wydawania decyzji przez sąd.

Oceń:
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]

Dodaj komentarz