fbpx

Ładowanie strony

Jak napisać pozew rozwodowy?

Dokumenty do rozwodu online

Sprawdzenie pisma przez adwokata, który ma niezbędną wiedzę i doświadczenie, niewątpliwie pomoże w tak emocjonalnej sytuacji jaką jest rozwód. Sporządzając pozew rozwodowy, odpowiedź na pozew lub wniosek o podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami należy pamiętać o wielu czynnikach. Kancelaria Adwokacka Dominik Filip

W przypadku wątpliwości odnośnie żądań, wniosków, uzasadnienia pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew oferujemy usługę sprawdzenia pisma przez adwokata. Zamów konkretną godzinę konsultacji w kalendarzu. Profesjonalny pełnomocnik zadzwoni do Ciebie, przeprowadzi edycje pisma i odpowie na wszelkie pytania dotyczące postępowania rozwodowego. Kancelaria współpracuje wyłącznie z adwokatami, którzy są wyspecjalizowani i doświadczeni w sprawach rozwodowych i sprawach rodzinnych. Usługa oferowana jest telefonicznie lub poprzez wideo-rozmowę /aplikacja WhatsApp/. Bezpośredni kontakt pozwala od razu na przygotowanie ostatecznej i właściwej treści pisma.

Podczas sprawdzenie pisma przez adwokata dowiesz się jakie muszą być spełnione przesłanki, aby doszło do rozwodu, czym kieruje się sąd przydzielając dziecko konkretnemu rodzicowi, co może stanowić podstawę ograniczenia władzy rodzicielskiej, jak trafnie ustalić kwotę alimentów, jak uregulować kontakty z dzieckiem i kiedy jest to uzasadnione, o jakie dowody wnioskować aby żądania strony były skuteczne.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Kompletny i poprawnie sporządzony pozew jest niezbędnym warunkiem wszczęcia postępowania rozwodowego. W ogólnym rozumieniu będzie to sporządzony przez jednego z małżonków, pisemny wniosek, składany w celu orzeczenia przez sąd o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Jakie dokumenty do rozwodu online są niezbędne i jak poprawnie napisać pozew?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Wniosek rozwodowy należy złożyć w wydziale cywilnym lub rodzinnym sądu okręgowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania obu małżonków, jeżeli któryś z nich nadal tam mieszka. Jeśli nie, sądem właściwym do rozstrzygania o rozwodzie staje się sąd w miejscu zamieszkania powoda.

Informacje, które musi zawierać pozew

Pozew o rozwód składany jest przez powoda, czyli tego ze współmałżonków, który wychodzi z inicjatywą zakończenia związku małżeńskiego na drodze sądowej. Jak napisać pozew rozwodowy, by sąd rozpoczął postępowanie? Należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach formalnych. Dokument musi zawierać takie informacje jak:
– nazwę sądu, do którego kierowane jest pismo,
– wskazanie stron pozwu: powoda oraz pozwanego i wymienienie ich z imienia i nazwiska,
– tytuł pisma (pozew może dotyczyć rozwodu z orzekaniem o winie lub bez orzeczenia),
– wskazanie żądań, zastrzeżenie o nieprzeprowadzaniu mediacji lub nieorzekaniu o sposobie korzystania ze wspólnej nieruchomości,
– uzasadnienie wniosku – opis przyczyn rozpadu małżeństwa oraz ich udowodnienie poprzez załączenie odpowiednich dokumentów,
– podpis strony składającej wniosek: powoda lub reprezentującego go pełnomocnika.

Dokumenty do pozwu rozwodowego

Obowiązkowe dokumenty do rozwodu online to: dwa podpisane egzemplarze pozwu, aktualny skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci (jeśli małżeństwo ma dzieci) i potwierdzenie opłaty sądowej za złożenie wniosku.

Ile kosztuje złożenie wniosku o rozwód?

Opłata za złożenie pozwu o rozwód w sądzie jest stała, a jej wysokość wynosi 600 zł. Istnieje możliwość jej uiszczenia bezpośrednio na konto właściwego sądu okręgowego, poprzez zakup znaków sądowych lub poprzez internetowy portal e-Płatności.

Rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie

Sąd, na wniosek powoda, może orzec rozwód bez orzekania o winie lub z jej orzeczeniem po stronie któregoś ze współmałżonków. Winny rozpadu małżeństwa może być zarówno pozwany, jak i powód lub sąd może orzec obustronną winę obojga małżonków. Postępowanie ze wskazaniem winowajcy wiąże się z koniecznością zgromadzenia dowodów winy. W przypadku zgodnego żądania obu stron o nieorzekaniu o winie sąd nie wskaże winnego, a zakończenie sprawy możliwe jest już po pierwszej rozprawie.

Kreator pozwów rozwodowych online

Odpowiadając na oczekiwania osób pragnących stworzyć samodzielnie stosowny wniosek, jednak niemających wiedzy co do tego, jak napisać pozew rozwodowy, udostępniliśmy kreator online. Umożliwia on zredagowanie kompletnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wniosku o rozwód z orzeczeniem lub bez orzekania o winie. Zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia, zapewniając pełne wsparcie na etapie sprawdzania poprawności oraz kompletności sporządzonej dokumentacji.

Zachęcamy do skorzystania z usługi konsultacji, która ma w celu przygotowanie do rozprawy. Zachęcamy również do kompleksowej obsługi podczas procesu rozwodowego włącznie z reprezentacją w sądzie. Kancelaria Adwokacka Dominik Filip