fbpx

Ładowanie strony

Rozwód online

Pozew rozwodowy online

Polski ustawodawca przyjmuje zasadę trwałości związku małżeńskiego. Rozwiązanie tego związku można uzyskać poprzez rozwód, o którym orzeka wyłącznie sąd. Aby sędzia wydał takie rozstrzygnięcie, konieczne jest ustalenie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Powstaje jednak pytanie co oznacza trwały i zupełny rozkład pożycia? Wspólne pożycie w rozumieniu art. 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego polega na duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione trzy więzi łączące małżonków. Rozkład, o którym mowa, jest przy tym procesem rozciągniętym w czasie, a nie zdarzeniem jednorazowym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 października 1999 r. III CKN 386/98). Osiągnięcie rozwodu jest możliwe więc po spełnieniu wyżej wymienionych przesłanek. W innym przypadku pozew rozwodowy może zostać oddalony.

Sądem właściwym do orzekania rozwodu jest Sąd Okręgowy. Miejscowo co do zasady właściwy jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze mieszka. W sprawie o rozwód sąd rozstrzyga przede wszystkim czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Oczywiście na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga również takie kwestie jak władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem obojga małżonków, nad miejscem jego zamieszkania, kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o alimentach. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania po rozwodzie. Mając na uwadze powyższe należy przyznać, że pozew o rozwód musi zawierać właściwe żądania, wnioski i ich uzasadnienie. Aby sprostać tym formalnościom nasi specjaliści przygotowali dla Państwa inteligentny kreator, który pozwala samodzielnie stworzyć pozew rozwodowy lub odpowiedź na pozew. Jest on prosty w obsłudze, a wygenerowany dokument jest dostępny w panelu klienta nawet po jego pobraniu. Oferujemy również usługę sprawdzenia pisma pod kątem jego poprawności i skuteczności oraz konsultacje w celu przygotowania do rozprawy. Świadczymy też usługę kompleksowej obsługi włącznie z reprezentacją na rozprawie.

Poznaj dalsze artykuły dotyczące tematyki rozwodowej /baza wiedzy/

Pozew rozwodowy online

Chociaż na dany moment rozwód online nie jest jeszcze w pełni możliwy, jak najbardziej część działań rozwodowych można przeprowadzić wyłącznie drogą elektroniczną. Dobry przykład stanowi pozew rozwodowy online, który można przygotować bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy podjąć współpracę z zaufaną kancelarią prawną, która udostępnia stosowne wnioski do wypełnienia na swojej stronie internetowej.
Tworzenie pozwu rozwodowego online to duże ułatwienie dla osób, które chcą oszczędzić czas lub z różnych przyczyn nie mogą osobiście udać się do kancelarii. Wówczas zdecydowaną większość formalności dopełnia adwokat. Wystarczy wypełnić wskazane w formularzu dane osobowe: swoje oraz strony pozwanej. Do uwzględnienia konieczne są również dane dotyczące małżeństwa, takie jak data i miejscowość zawarcia związku małżeńskiego, krótki opis relacji w małżeństwie oraz powodów skłaniających do rozwodu. Całość zajmuje niewiele czasu – od kilku do kilkudziesięciu minut.

Rozwód online– jakie są dalsze kroki?

Pozew rozwodowy online, tak samo jak pozew rozwodowy wypełniany osobiście, uwzględnia trzy możliwości żądania rozwodu: bez orzekania o winie, z winy obu stron oraz z wyłącznej winy jednej ze stron. Klient może wypełnić pozew na stronie kancelarii i – jeśli tylko sobie tego zażyczy – doświadczony prawnik może nanieść na niego swoje uwagi i pomóc sporządzić bezbłędny pozew, którego projekt przesyła swoim klientom drogą elektroniczną. Gotowy pozew wystarczy wydrukować, podpisać i wysłać do sądu. Na jego podstawie sąd wyznaczy termin rozprawy rozwodowej.
Na etapie wyznaczenia terminu rozprawy i przesłania pozwu przez sąd warto dodatkowo skorzystać ze wsparcia pełnomocnika w rozwodzie. Pomoc profesjonalisty przyda się w szczególności w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami jest realny konflikt i brak chęci do ugody, na przykład w sprawach majątku, opieki nad dziećmi czy alimentów. Zaufany adwokat krok po kroku wyjaśnia przebieg postępowania rozwodowego i wycenia jego koszt. Ze wsparcia pełnomocnika można skorzystać także bezpośrednio na rozprawie sądowej. Kancelaria Adwokacka Dominik Filip