fbpx

Ładowanie strony

Reprezentowanie w sprawie rozwodowej

Pełnomocnik rozwodowy

Z uwagi na to, że sprawy rozwodowe są sformalizowane i mają delikatne podłoże, warto powierzyć sprawę profesjonalistom. Odpowiednia wiedza i doświadczenie adwokatów to wsparcie nie tylko formalne, ale także emocjonalne dla osób decydujących się na zakończenie małżeństwa.

Kancelaria Adwokacka Dominik Filip

Skorzystaj z kompleksowej obsługi podczas procesu rozwodowego włącznie z reprezentacją w sądzie. Kancelaria współpracuje wyłącznie z adwokatami, którzy są wyspecjalizowani i doświadczeni w sprawach rozwodowych i sprawach rodzinnych. Współpraca odbywa się w całym kraju, dlatego możemy pomóc przeprowadzić sprawę przed każdym sądem w Polsce. Obecność profesjonalnego pełnomocnika zapewnia wsparcie merytoryczne i emocjonalne podczas rozprawy. Rozwód z pełnomocnikiem to kompleksowa usługa, w ramach której Klient otrzymuje pakiet godzin konsultacji koniecznych do przygotowania pisma procesowego oraz przygotowania do rozprawy. Zapewniamy intuicyjny i wygodny panel klienta, gdzie zamieszczane jest każde pismo procesowe. W ten sposób wszystko jest uporządkowane, a Klient ma aktualną wiedzę, na temat tego co dzieje się w sprawie.

 1. Zamów usługę
 2. Wypełnij formularz pisma procesowego
 3. Ustal termin konsultacji telefonicznych lub wideo-rozmowy
 4. Przekonsultuj treść pisma procesowego
 5. Omów przebieg postępowania
 6. Bądź spokojny o przebieg rozprawy, ponieważ będziesz z pełnomocnikiem
 7. Korzystaj z panelu klienta, gdzie umieszczona jest cała historia pism

Dlaczego warto zapewnić sobie pomoc adwokata w sprawie o rozwód?

Choć obowiązujące w naszym kraju przepisy nie nakładają obowiązku korzystania z pomocy adwokata przy sprawach o rozwód, istnieje wiele dowodów na to, że doświadczony pełnomocnik rozwodowy to większa szansa na szybkie i korzystne rozstrzygnięcie procesu. Wiele osób słusznie decyduje się na skorzystanie ze wsparcia, jakie gwarantuje kompetentny prawnik w trudnym formalnie i niezwykle obciążającym emocjonalnie postępowaniu rozwodowym.

Szybszy finał sprawy sądowej

Dla zdecydowanej większości małżonków składających pozew o rozwód priorytetem jest jak najszybsze zakończenie postępowania. To naturalne, gdyż chęć rozpoczęcia kolejnego rozdziału w życiu wymaga szybkiego i definitywnego zamknięcia dawnych spraw. Nieocenione jest tutaj wsparcie doświadczonego pełnomocnika, który pomoże sporządzić odpowiednie pisma procesowe, jednocześnie monitorując ich kompletność oraz formalną zgodność. Dzięki temu całe postępowanie może trwać znacznie krócej, a rozwód nierzadko da się uzyskać już po pierwszym posiedzeniu sądu.

Profesjonalizm i koncentracja na interesach klienta

Oprócz podłoża emocjonalnego, sprawy o rozwód zazwyczaj rodzą także wymierne skutki materialne dla każdej ze stron. Przykładem mogą być tu podział majątku czy obowiązek alimentacyjny. Reprezentowanie w sprawie rozwodowej przez kompetentnego adwokata znacznie zwiększa szansę na sprawiedliwy, satysfakcjonujący dla strony wyrok. Jednocześnie pozwala skuteczniej zabezpieczyć swoje interesy w postępowaniu sądowym.

Obecność na sali rozpraw

Ustanowienie adwokata pozwala także ograniczyć konieczność osobistego stawiania się na sali sądowej w trakcie kolejnych rozpraw. Uczestnictwo w sprawach rozwodowych dla wielu współmałżonków jest trudnym i bolesnym doświadczeniem – wielu z nich pragnie go uniknąć. Pełnomocnik rozwodowy w imieniu powoda lub pozwanego może zadawać pytania, lub przesłuchiwać świadków, a także składać odpowiednie pisma procesowe. Zdejmuje to z małżonka – będącego stroną postępowania – wiele obowiązków, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony jego interesów.

Dystans i wsparcie

Zakończenie wspólnego pożycia małżeńskiego często jest sprawą o niezwykle wysokim ładunku emocjonalnym. Jego ciężar może utrudniać stronom skupienie się na tym, co w procesie rozwodowym najistotniejsze – jak najszybszym uzyskaniu sprawiedliwego wyroku. Reprezentowanie w sprawie rozwodowej przez odpowiedniego adwokata to gwarancja pełnego wsparcia oraz profesjonalizmu specjalisty. Pełnomocnik potrafi spojrzeć na konkretną sytuację z właściwym dystansem i bez emocji, skupiając się na wypracowaniu jak najkorzystniejszych rozwiązań, co w przypadku stron osobiście zaangażowanych w konflikt małżeński, często bywa bardzo trudne.

Ocena wyroku oraz szansy na skuteczne odwołanie

Prawnik wynajęty do reprezentacji w sprawie o rozwód to również gwarancja obiektywnej oceny orzeczenia i racjonalnego podejścia do kwestii odwołania. To ważne, gdyż bezskuteczna apelacja rodzi obowiązek pokrycia kosztów postępowania w II instancji, dlatego należy fachowo ocenić stan po wydaniu orzeczenia.

Pakiet standard
 • bez orzekania o winie
 • małżeństwo bez dzieci
 • 3 godziny konsultacji
 • 1 termin rozprawy
 • Dodatkowe usługi:
 • konsultacje 199zł / godzina
 • kolejne pismo 199zł / godzina
 • termin rozprawy 249zł
 •  
 •  
 •  
Pakiet max
 • z orzeczeniem winy
 • powierzenie opieki nad dzieckiem
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie kontaktów
 • alimenty
 • 4 godziny konsultacji
 • 2 terminy rozprawy
 • Dodatkowe usługi:
 • konsultacje 199zł / godzina
 • kolejne pismo 199zł / godzina
 • termin rozprawy 249zł

Wynagrodzenie dla kancelarii nie zawiera opłat sądowych.