fbpx

Ładowanie strony

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy

Rozwód bez orzekania o winie czy z orzeczeniem winy

Często osoba przygotowująca pozew rozwodowy zadaje sobie pytanie, czy będzie składać pozew o rozwód z winy drugiego małżonka, czy bez orzekania o winie. Odpowiedź na to pytanie może zależeć od wielu czynników. W tym wpisie postaramy się przedstawić Państwu informacje, które mogą pomóc przy tym dylemacie.

Po pierwsze należy pamiętać, iż sąd jedynie na zgodne żądanie małżonków zaniecha orzekania o winie. Tym samym, jeżeli nie ma zgody między stronami w tym zakresie, sąd będzie ustalał kto ponosi winę za rozpad pożycia.

Uzyskanie wyroku rozwodowego bez orzeczenia o winie wydaje się najprostszym i najszybszym rozwiązaniem. Taka sprawa może zakończyć się nawet na pierwszej rozprawie, o ile między stronami nie trzeba rozstrzygać takich kwestii jak władza rodzicielska, czy wysokość alimentów. Dodatkowo przy takim rozwiązaniu zasadniczo nie trzeba przesłuchiwać świadków, także postępowanie takie też jest często bardziej komfortowe dla stron.

Są jednak sytuacje, kiedy do rozstania małżonków dochodzi z wyraźnej winy jednej ze stron. Chodzi tu o naruszenie praw i obowiązków małżeńskich. Najczęściej spotykane przykłady dotyczą braku dochowania wierności, braku świadczenia na potrzeby rodziny, nadużywania alkoholu, dotyczą przemocy psychicznej lub fizycznej. Osoba która czuje się skrzywdzona może wówczas złożyć żądanie orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka. Pamiętać trzeba jednak, że twierdzenia o winie muszą być w postępowaniu udowodnione. Dowodami w sprawie mogą być świadkowie, dokumenty, smsy, pliki elektroniczne, jak również nagrania audio lub wideo. Oprócz satysfakcji i poczucia sprawiedliwości orzeczenie wyłącznej winy drugiej ze stron może przynieść korzyści w postaci prawa do żądania alimentów na rzecz małżonka, którego sytuacja materialna istotnie się pogorszyła na skutek rozwodu. Co więcej, w takim wypadku sąd może orzec taki obowiązek nawet na dłuższy okres niż 5 lat. Należy jednak pamiętać, że postępowanie dowodowe znacznie wydłuża postępowanie przed sądem i może generować dodatkowe koszty. Nadto, chociaż drobne przyczynienie wyklucza możliwość orzeczenia wyłącznej winy drugiego małżonka.

Udostępnij artykuł: