fbpx

Ładowanie strony

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego Rozwód-Sos

§1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Rozwód-Sos oraz prawa i obowiązki użytkowników serwisu.
2. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o Serwisie, rozumie się przez to serwis internetowy Rozwód-Sos.
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Kancelaria Adwokacka Dominik Filip z siedzibą w Sopocie 81-703, ul. Władysława IV 19/1.
2. Znak towarowy Rozwód-Sos jest znakiem zastrzeżonym. Właścicielem znaku jest kancelaria.
3. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść Serwisu stanowi własność kancelarii i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§ 3

1. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.
2. Wymogiem technicznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

§ 4

1. W żadnym przypadku właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z Serwisu lub z informacji zawartych w Serwisie. Jednocześnie właściciel Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby informacje zamieszczane w Serwisie były najwyższej jakości.
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość chwilowego braku dostępu do Serwisu w celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu lub aktualizacji danych. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
3. Treści opublikowane na stronach niniejszego Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny. Żadna z informacji znajdujących się w Serwisie nie stanowi porady prawnej. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te informacje.
4. Kwestie świadczenia usług Serwisu Rozwód-Sos uregulowane są w osobnym regulaminie.
5. Obsługa płatności realizowana jest przez serwis PayU.

§ 5

1. Dane osobowe użytkowników Serwisu są chronione w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
2. Osobny dokument „Polityka prywatności” wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych w oparciu o przepisy RODO.

§ 6

Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu należy zgłaszać drogą listowną na adres Kancelaria Adwokacka Dominik Filip z siedzibą w Sopocie 81-703, ul. Władysława IV 19/1 lub elektronicznie na adres kancelaria@rozwod.sos.pl.

§ 7

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Rozwód-Sos lub fizycznie w siedzibie właściciela Serwisu.
2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, jak i do dokonywania zmian i modyfikacji w jego treści, zmiany materiałów i opisów.
3. Regulamin może być zmieniony przez administratora Serwisu w każdej chwili, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych. Zmiany Regulaminu obowiązują z dniem wskazanym w treści zmienionego Regulaminu opublikowanego w Serwisie.
4. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.