fbpx

Ładowanie strony

Komu sąd przyzna dziecko po rozwodzie?

Komu sąd przyzna dziecko po rozwodzie?

W sprawie rozwodowej, sąd musi rozstrzygnąć, gdzie dziecko będzie miało miejsce pobytu, czy przy matce, czy przy ojcu? Owszem zdarza się, że rodzice podpiszą porozumienie wychowawcze i podzielą się opieką nad dzieckiem obrazowo mówiąc po połowie. Ustalają oni wówczas w które dni dziecko nocuje u którego z rodziców, gdzie przebywa w dzień, kto sprawuje opiekę, kto w jakich częściach finansuje wychowanie, czy na przykład gdzie dziecko spędza urodziny. Porozumienie to stanowi swego rodzaju umowę, która w kompleksowy sposób reguluje wspólne wychowanie dziecka przez rodziców po rozwodzie. Taka harmonia między rodzicami zdarza się niestety rzadko. Dlatego w ramach tego wpisu zostanie przedstawione od czego zależy przy którym rodzicu dziecko będzie miało miejsce pobytu.

 

Duże znaczenie ma oczywiście wiek dziecka. W pierwszych miesiącach życia, dziecko najczęściej jest kierowane pod opiekę matki, chodź nie zawsze.  Sąd przede wszystkim bada z którym rodzicem łączy dziecko mocniejsza więź. Ustalenie tej kwestii jest bardzo trudne, dlatego sąd korzysta z opinii zespołu sądowych specjalistów, jak również prowadzi rozmowy z samym dzieckiem. Jak tylko sąd stwierdzi, że wieź ta jest zbliżona w stosunku do obojga rodziców, ustala dalsze kwestie jak kompetencje opiekuńczo wychowawcze rodzica, warunki lokalowe, obowiązki pracownicze i możliwość realizacji opieki. Generalnie sąd bada który z rodziców zapewni w lepszym stopniu prawidłowe wychowanie i rozwój dziecka. Oczywiście dobro dziecka stanowi w tym zakresie zawsze nadrzędną przesłankę.

Udostępnij artykuł: