fbpx

Ładowanie strony

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Najkrócej rzecz ujmując, czas trwania postępowania zależy od tego na ile strony są zgodne co do jej rozstrzygnięcia. Im więcej kwestii spornych, tym dłuższe będzie postępowanie dowodowe, a tym samym cała sprawa.

Zaczynając od początku. Przygotowany pozew składamy w sądzie. Sąd bada czy pismo nie zawiera braków formalnych. Jeżeli są braki, wzywa do ich uzupełnienia. Wezwanie wydłuża procedurę o mniej więcej dwa miesiące. Jeżeli pozew nie ma braków, sąd przekazuje odpis pozwu drugiej stronie i wyznacza termin rozprawy. Aktualnie na termin czeka się 3-6 miesięcy, w zależności przed którym sądem toczy się sprawa. Niektóre sądy są tak obłożne, że czeka się faktycznie 6 miesięcy. Oczywiście zdarza się, że sprawa zakończy się na pierwszej rozprawie. Małżonkowie muszą być jednak zgodni w zakresie wszystkich elementów rozwodu, czyli na przykład winy w rozpadzie lub jej braku, jeżeli są dzieci to odnośnie władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu, kontaktów, alimentów. Tak jak zostało wskazane wyżej, jeżeli są między stronami kwestie sporne, sąd rozpocznie postępowanie dowodowe. Wyznaczony zostanie kolejny termin, podobnie jak pierwsza rozprawa, po 3-6 miesiącach. Tak średnio wyglądają okresy między rozprawami. Na kolejnym terminach sąd przesłuchuje świadków, w zależności od potrzeb również biegłych psychologów, mogą być przesłuchiwane nagrania lub odtwarzane nagrania wideo.

Podsumowując, sprawę rozwodową można przeprowadzić w ciągu 4-6 miesięcy o ile strony będą zgodne we wszystkich jej aspektach i sprawa zakończy się na pierwszej rozprawie. Jeżeli będzie spór na przykład odnośnie winy lub strony nie dogadają się w zakresie alimentów, sprawa może potrwać nawet kilka lat.

Analizując zagadnienie czasu postępowania można nadmienić, że w sprawie rozwodowej sąd może dokonać podziału wspólnego majątku. Jednakże orzeczenie takie jest możliwe wyłącznie, jeżeli przeprowadzenie podziału nie wpłynie na wydłużenie postępowania rozwodowego. Innymi słowy, jeżeli jest między stronami spór w tym zakresie i do podziału konieczne byłoby przeprowadzeni dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy, sąd nie będzie przeprowadzał podziału majątku i trzeba w tym zakresie wszcząć osobną sprawę.

Udostępnij artykuł: