fbpx

Ładowanie strony

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód z adwokatem?

Rozstania to temat wzbudzający wiele emocji. Do jednych z ważniejszych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, decydując się na przerwanie małżeństwa, należy cena. Ile kosztuje rozwód z adwokatem?
Trudno jednoznacznie określić kwotę związaną z załatwieniem formalności rozwodowych. Opłaty uzależnione są bowiem od stopnia złożoności sprawy, roszczeń współmałżonków. Do dodatkowych utrudnień należą także kwestie dotyczące alimentów, ustalenia władzy rodzicielskiej lub aktualnej sytuacji mieszkaniowej. Pewne wydatki są jednak stałe i dlatego na nich skupimy się w niniejszym artykule.

Ile kosztuje rozwód?Podstawowe opłaty

Część danin jest ściśle określona z obowiązującymi normami prawnymi. Wysokość opłat wynika m.in. z Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2020.755). Jakie wydatki trzeba ponieść? Poniżej krótkie podsumowanie dotyczące kosztów rozwodu.
– Złożenie pozwu rozwodowego – 600 zł
W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd zwraca powodowi 300 zł, a resztę kwoty rozkłada się po połowie.
– Pełnomocnictwo adwokata (opłata skarbowa) – 17 zł
Sumę tę uiszcza się w urzędzie miasta.
– Wniosek o podział majątku – 300 zł
Opłata ta dotyczy tylko sytuacji, kiedy strony zgadzają się w kwestii podziału majątku. W spornych sprawach opłata wzrasta do 1000 zł.

Ile kosztuje rozwód z adwokatem i z czego wynikają dodatkowe koszty?

Na ostateczną kwotę wpływają także:
– wydatki związane z koniecznością zebrania dowodów (np. zlecenie wywiadu środowiskowego, opinia biegłych sądowych),
– rozwód z orzeczeniem o winie – jeśli sąd uzna, że jedna z osób ponosi całkowitą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, wówczas obarcza się ją wszystkimi kosztami dotyczącymi prowadzonego postępowania,
– zobowiązanie do zapłaty alimentów na rzecz współmałżonka lub współmałżonki (wysokość opłat zależy od werdyktu sądowego),
– zatrudnienie adwokata – cenę za profesjonalne wsparcie prawne ustala się indywidualnie, a podczas przygotowywania kosztorysu kładzie się nacisk na poziom skomplikowania sprawy.

Przy współpracy z serwisem informacyjnym www.warszawa.pl powstał artykuł, który odpowiada na pytanie ile kosztuje rozwód. Zachęcamy do lektury >>

Udostępnij artykuł: